25 lat doświadczenia w branży odbioru i unieszkodliwiania odpadów

ciężarkówka ciężarkówka

O firmie

Utylimed to jeden z kluczowych zakładów w branży odbioru i unieszkodliwiania odpadów jak odpady medyczne i odpady weterynaryjne na Lubelszczyźnie od 1997 r. Dzięki rozbudowanemu zapleczu logistycznemu nasze usługi jak transport odpadów i utylizacja odpadów niebezpiecznych świadczymy na obszarze województw ościennych: mazowieckiego oraz podlaskiego. Odbieramy odpady medyczne i odpady weterynaryjne zarówno z dużych ośrodków miejskich jak Lublin oraz mniejszych pobliskich miejscowości.

Zaufało nam ponad 3000 firm z regionu

Naszą ofertę na którą przypada transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych kierujemy praktycznie do każdego rodzaju działalności usługowej, handlowej, czy produkcyjnej, niezależnie od tego czy centrum działania jest Lublin, czy okolice.  Wśród naszych partnerów biznesowych znajdują się firmy prywatne oraz instytucje państwowe. Do grona stałych i wieloletnich klientów należą: szpitale, apteki, gabinety weterynaryjne, laboratoria, przychodnie, zakłady produkcyjne oraz uczelnie. Warunki cenowe współpracy są atrakcyjne i dostosowujemy je do możliwości finansowych firm (tutaj bym się troszkę zastanowiła nad tym stwierdzeniem, ponieważ ceny są raczej stałe a cena może się różnić w przypadku jeśli ktoś ma znaczącą ilość odpadów; uważam że przez takie stwierdzenie mogą zacząć się próby negocjacji i wymuszania innej ceny ze strony zainteresowanego)

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy ze względu na swoje obowiązki i terminy, nie mogą w pełni zaangażować się w gospodarowanie odpadami w miejscach pracy. Doskonale to rozumiemy i dlatego wszystkim, co jest związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi jak choćby odpady medyczne i weterynaryjne zajmujemy się za Ciebie. Z tego też powodu zasięg naszego działania to nie tylko Lublin, ale i jego pobliski obszar.

Utylimed to fachowy personel i nowoczesna technologia w trosce o bezpieczeństwo Twoje oraz środowiska. Fundamentem firmy Utylimed z Lublina jest oddany i wyspecjalizowany zespół pracowników. Nasz personel na każdym szczeblu organizacyjnym stale podnosi swoje kwalifikacje, a powierzone zadania w tym transport odpadów i utylizacja odpadów niebezpiecznych wykonuje z rygorystyczną dbałością o obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa. Troskę o środowisko traktujemy priorytetowo od początku istnienia firmy. Chętnie dzielimy się branżową wiedzą i specjalistyczną pomocą w zakresie składowania i unieszkodliwiania odpadów jak odpady medyczne i weterynaryjne, ale i nie tylko.

Odpady medyczne

Odpady medyczne

Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne

Odpady chemiczne

Odpady chemiczne

Leki

Leki

Odpady pokonsumpcyjne

Odpady pokonsumpcyjne

Inne odpady

Inne odpady

Odpady medyczne

Odpady medyczne stanowią istotny aspekt w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Definiowane jako substancje lub przedmioty, które pochodzą z działań medycznych, takie jak leczenie, diagnostyka czy badania laboratoryjne, te materiały wymagają szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zagrożenia dla ludzi i otoczenia.

Odpady medyczne obejmują szeroką gamę materiałów, począwszy od zużytych strzykawek, opatrunków, aż po przeterminowane leki. W ich skład wchodzą również odpady związane z procesami diagnostycznymi, takie jak używane sprzęty laboratoryjne czy próbki biologiczne. Ze względu na specyfikę tych odpadów, ich właściwe gromadzenie, transport, przetwarzanie i utylizacja są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.


Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne, podobnie jak odpady medyczne, stanowią istotne wyzwanie dla ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Definiowane jako substancje lub przedmioty pochodzące z praktyk weterynaryjnych, takie jak leczenie zwierząt, diagnostyka chorób czy badania laboratoryjne, odpady te wymagają szczególnego podejścia ze względu na potencjalne zagrożenia dla ludzi, zwierząt i otoczenia.

Odpady weterynaryjne obejmują różnorodne materiały, takie jak używane igły, opatrunki, przeterminowane leki weterynaryjne, a także pozostałości po zabiegach chirurgicznych czy diagnostycznych. Ze względu na specyfikę tych odpadów, właściwe gromadzenie, transport, przetwarzanie i utylizacja są kluczowe dla minimalizacji potencjalnych zagrożeń biologicznych i chemicznych.


Bezpieczny transport zgodny z ADR

Odpady medyczne jak i weterynaryjne często zawierają substancje chemiczne, patogeny i inne biologiczne materiały, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Dlatego istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące postępowania z tymi odpadami, aby zminimalizować ryzyko zakażeń, czy skażeń środowiska.

Nowoczesna logistyka zapewnia bezpieczny transport odpadów w miejsce utylizacji. Nasze pojazdy spełniają normy z konwencji ADR. Na każdym etapie przewozu przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i stale pozostajemy w kontakcie ze służbami szybkiego reagowania.


Utylimed to fachowy personel i nowoczesna technologia w trosce o bezpieczeństwo Twoje oraz środowiska

Fundamentem firmy Utylimed jest oddany i wyspecjalizowany zespół pracowników. Nasz personel na każdym szczeblu organizacyjnym stale podnosi swoje kwalifikacje, a powierzone zadania wykonuje z rygorystyczną dbałością o obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa. Troskę o środowisko traktujemy priorytetowo od początku istnienia firmy. Chętnie dzielimy się branżową wiedzą i specjalistyczną pomocą w zakresie składowania i unieszkodliwiania odpadów każdego rodzaju.

Bezpieczny transport zgodny z ADR

Nowoczesna logistyka zapewnia bezpieczny transport odpadów w miejsce utylizacji. Nasze pojazdy spełniają normy z konwencji ADR. Na każdym etapie przewozu przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i stale pozostajemy w kontakcie ze służbami szybkiego reagowania.

Skorzystaj z 25 lat naszego doświadczenia!