Unieszkodliwianie odpadów chemicznych – 25 lat doświadczenia Utylimed

Odpady chemiczne to szczególnie niebezpieczny dla człowieka i środowiska rodzaj odpadów. Ze względu na specyficzne właściwości fizyko-chemiczne (toksyczne, palne, żrące, wybuchowe czy trujące) wymagają szczególnej staranności w zagospodarowaniu. Firma Utylimed od 25 lat zajmuje się odbiorem i transportem wszystkich rodzajów odpadów chemicznych i laboratoryjnych. Działamy przestrzegając przepisów zawartych w Ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.. Odbieramy odpady chemiczne klasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów od laboratoriów, uczelni, firm produkcyjnych, zakładów oraz szpitali. Każdą firmę obsługujemy terminowo oraz restrykcyjnie przestrzegamy bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji usługi.