Utylimed – lubelski lider w gospodarowaniu odpadami medycznymi

Od 25 lat odbieramy, transportujemy i unieszkodliwiamy odpady powstające w placówkach medycznych. Całą procedurę przeprowadzamy zgodnie z Ustawą o Odpadach obowiązującej od 27 kwietnia 2001 r. Naszymi długoletnimi Klientami są takie ośrodki zdrowia jak: szpitale, gabinety lekarskie, dentystyczne oraz przychodnie. Pomagamy im składować i unieszkodliwiać odpady medyczne zarówno zakaźne i niezakaźne przestrzegając wszystkich norm prawnych i warunków bezpieczeństwa. Dzięki naszej infrastrukturze i długoletniemu doświadczeniu zaufało nam już dotąd 3000 Klientów.