Utylimed – sprawdzony partner w odbiorze odpadów medycznych

Właściciele aptek oraz placówek medycznych mają obowiązek dostosować ich działalność do przepisów, które szczegółowo regulują postępowanie z lekami przeterminowanymi i odpadami medycznymi. Odpady powstałe na ich terenie powinny być przekazane do wyspecjalizowanych podmiotów, które zajmują się zbieraniem lub unieszkodliwianiem odpadów. Należy również prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Wzór dokumentacji (karta ewidencji odpadu) określony jest rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Utylimed od 25 lat pomaga aptekom oraz placówkom medycznym w powyższym zakresie. Odbieramy, transportujemy i unieszkodliwiamy odpady przestrzegając wyśrubowanych norm sanitarno-epidemiologicznych. Działamy zgodnie z wytycznymi Ustawy o Odpadach z 27 kwietnia 2001 r. Posiadamy też wszelkie decyzje administracyjne uprawniające nas do odbierania odpadów – leków od ww. podmiotów. Dzięki temu nasi klienci mają całkowitą pewność co do właściwego pod względem prawnym przechowywania odpadów jak i ich transportu i neutralizacji.